صفحه اصلی 2018-04-18T13:30:45+00:00

تهران فولاد ( فولاد صنعت)

شرکت تهران فولاد( فولاد صنعت) (تولید کننده انواع منبع دوجداره، منبع کویل دار، منبع شوفاژ، مبدل حرارتی، فیلتر شنی، سختی گیر)

فولاد صنعت

منبع کویل دار ( فولاد صنعت)

شرکت تهران فولاد ( فولاد صنعت) فروش منبع کویل دار تهران فولاد، معتبرترین شرکت ساخت منابع کویل دار
و دوجداره موتورخانه، قیمت منبع کویل دار، استاندارد منبع کویل دار، تعویض منبع کویل دار، فروش منبع کویل دار، منبع
کویل دار موتورخانه کلیک صنعت، مطمین ترین خرید خود را از ما داشته باشید.

منبع کویل دار ایستاده ( فولاد صنعت)

در موتورخانه ها بیشتر از منابع کویلی ایستاده ( فولاد صنعت) استفاده می کنند. به دلیل اینکه اولا نصب آن راحت تر است،
تعمیر و تعویض آن بهتر است و میزان مساحتی که در موتورخانه می گیرد کمتر است.

منبع کویل دار خوابیده یا افقی

شکل سمت راست پایین، یک منبع کویلی خوابیده را نشان می دهد. این منبع در موتورخانه هایی که جای بیشتری
دارد بسیار بهتر است. این نوع منبع در ظرفیت های برابر به صرفه تر است. چرا که طول کویل بیشتر بوده
و باعث ارزانتر تمام شدن این نوع منبع خواهد بود. نصب این منبع به مراتب سخت تر از نصب منبع کویلی ایستاده است.
چرا که قضای بیشتری را در موتورخانه گرفته و بالا تر از دیگ قرار میگیرد.

فولاد صنعت
منبع کوئیل دار ایستاده فولاد صنعت
فولاد صنعت
منبع آب گرم گوئیل دار تهران فولاد
فولاد صنعت
منبع دوجداره تهران فولاد
فولاد صنعت
منبع آب فولاد صنعت
منبع شوفاژ
منبع ایستاده کوئل دار تهران فولاد
منبع شوفاژ
منبع ایستاده کوئل دار تهران فولاد
فولاد صنعت
مبدل حرارتی تهران فولاد
فولاد صنعت
مبدل حرارتی پوسته و لوله تهران فولاد

telegram

در تلگرام با ما همراه باشید.

فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 1000 لیتری
فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 800 لیتری
فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 600 لیتری
فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 500 لیتری
فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 400 لیتری فولاد صنعت
فولاد صنعت
منبع دوجداره شوفاژ 300لیتری فولاد صنعت
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 6000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 5000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 4000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 3000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 2500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 2000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 1500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 1200 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 1000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 800 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 600 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ ایستاده 500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 3000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 2500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 2000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 1500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 1200 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 1000 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 600 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 500 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 400 لیتری
فولاد صنعت
منبع شوفاژ خوابیده 300 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 6000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 5000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 4000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 3000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 2500 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 2000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 1500 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 1200 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 800لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 600لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 500 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 400 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار ایستاده 300 لیتری
فولاد صنعت
منبع کویل دار 300 لیتری خوابیده
فولاد صنعت
منبع کویل دار 400 لیتری خوابیده
فولاد صنعت
منبع کویل دار 500 لیتری خوابید
فولاد صنعت
منبع کویل دار 600 لیتری خوابیده فولاد صنعت
فولاد صنعت
منبع کویل دار 700 لیتری خوابیده فولاد صنعت
فولاد صنعت
منبع کویل دار 800 لیتری خوابیده فولاد صنعت