منبع کویل دار

منبع دوجداره


منبع دوجداره ساخته شده از گالوانیزه گرم ایرانی می باشد
برای انتخاب صحیح منبع دوجداره
جهت تولید آبگرم بهداشتی ساختمان طبق مبحث ۱۶ مقررات ملی برای هر واحد در حدود
۱۱۰ تا ۱۲۰ لیتر ظرفیت ذخیره در نظر بگیرید.

اصولا منبع دوجداره افت فشار بسیار کمی دارد لذا استفاده از پمپ برگشت آبگرم تا چهار طبقه
لزومی ندارد.

سفارشات منبع دوجداره

در هنگاه سفارش منبع دوجداره آبگرم مشخصات ابعادی مـنبع مانند قطـر و ارتفاع را با در ورودی
موتورخانه کنترل فرمایید تا در هنگام حمل منبع دوجداره به محل مـوتورخانه  منبع شوفاژ دوجداره
با مشکل مواجه نشوید
نظر به اینکه با افزایش ظرفیت ، قطر منابع افزایش می یابد و همین مطلب
باعث ایـن مـی شود که آب درون منـبع به خوبی گـرم نشود ، استـفاده از منبـع شوفـاژ دو جداره تا
۱۰۰۰ لیتر توجیه مهندسی و منطقی دارد ولی از ۱۰۰۰ لیتر به بالا جهت افزایش سرعت گرم شدن
آبگرم استفاده از منبع کویل دار توصیه اکید میشود.

-در صورت درخواست مشتری این منبع شوفاژ در محل موتورخانه نیز ساخته میشود.
زمان تحویل منابع فوق از لحظه سفارش تا حمل به محل موتورخانه ۲ روز کاری می باشد.

منبع دوجداره

ملاحظات اجرایی منابع شوفاژ دو جداره:

به طور کلی منبع دو جداره به صورت افقی در محل موتورخانه قرار میگیرند، لذا از محکم بودن ساپورت
منبع اطمینان حاصل فرمایید.
منبع دوجداره یک منبع تحت فشار می باشد لذا این منبع در صورت افزایش فشار باید مجهز به یک
شیر اطمینان باشد تا در صورت افزایش فشار بیش از حد مقداری از آب تخلیه و فشار منبع را پایین آورد.
برای ساختمان های بیش از ۴ طبقه خط برگشت آبگرم برای منبع در نظر بگرید.

طبق توصیه مبحث ۱۶ مقررات ملی ، کلیه منابع ذخیره آبگرم مانند منبع کویلی و جداره باید دارای عایق باشد.
در صـورت سوراخ شدن قسمـت داخلی منبع ، که با چشـم قابل دیـد نیست مـیتوان از سرریـز شدن آب مـنبع
انبساط باز ان را فهمید برای جلوگیری از از پس زدن آب گرم درون منبع دوجداره استفاده از شیریکطرفه توصیه
اکید می شود.

در صورت سوراخ شدن جداره دوم منبع شوفاژ دوجداره ، دیگر تعمیر کردن منبع ارزشی نخواهد داشت .

ظرفیت منابع شوفاژ دوجداره:

ظرفیت نامـی منبع دوجداره با توجه به کاربری های متفاوت فرق می کند. همچنین با توجه به ایـنکه محل
قرارگیری منابع دو جداره بسیار متفاوت است، اندازه های هندسی منبع دوجداره بر حسب استاندارد خاصی
 نیستند. البته حجم مورد نیاز منبع را با توجه به حجم جداره داخی منبع دوجداره می توان به دست آورد.

ظرفیت های 300 لیتری تا 2000 لیتری ظرفیت های رایج منابع دو جداره است. میزان ظرفیت آبگرمکن مصرفی
پس از محاسبه کامل مصرف کننده ها به دست خواهد آمد که با توجه به تعداد مصرف کننده ها
و نوع کاربری
متفاوت است. ظرفیت آبگرمکن دوجداره پس از محاسبه در محاسبه ظرفیت دیگ موثر است
که باید در این قضیه
لحاظ شود.

منبع دوجداره

جنس منبع دو جداره:

جنس ورقه منابع آبگرمکن دوجداره معمولا آهن گالوانیزه است. ورق این نوع منبع شوفاژ، با توجه به اینکه
فشار
بالایی در آن ها جریان ندارد، ضخامت بالایی ندارد و معمولا از یک سانتی متر تجاوز نمیکند. ولی با این
حال
باید توجه کرد که در تامین جنس این نوع ورق، حتما از آهن گالوانیزه گرم استفاده شود تا هم در جوشکاری
نتیجه بهتری داشته باشد، هم اینکه قسمت گالوانیزه روی منبع از بین نرود.

منبع دوجداره

ضخامت ورقه های منبع دو جداره:

2 تا 3 میلیمتر برای جداره بیرونی و 4 تا 5 میلیمتر برای جداره داخلی است. استفاده از کپ های خارجی به
صورتی است که معمولا یک میلیمتر بیشتر از ضخامت داخلی منبع دوجداره است. چرا که در ساخت امکان
رشد
ترک و کشیدگی کپ وجود دارد.

منبع دوجداره

لوگو شرکت فولاد صنعت